Hydref 20, 2017

Wedi bod yn fisi

Rydym wedi bod yn fisi dros y misoedd diwethaf  gyda phrosiectau nodedig gan gynnwys lansiad Caffi newydd Chapter – Caffi Sio – un o ychydig iawn o leoedd bwyta annibynnol ymhlith yr holl fwytai a chaffis cadwyn ym Mae Caerdydd sy’n cynnig cynnyrch tymhorol lleol o’r ansawdd gorau, yn ogystal â blas o raglen artistig unigryw y ganolfan. (Cliciwch yma)

Fe wnaethom greu brand newydd hefyd a lansio ‘The Brass Beetle’ – Ychwanegiad diweddaraf Caerdydd i’r golygfa fwyd sy’n cynnig pizzas blasus a Coctels. (Cliciwch yma)

Y ddau brosiect i’w llwytho i fyny yn fuan!!