The Gower Hotel

Maes

Brandio / Pecynnu / Ymatebol

Lleolir y Gower Hotel yng nghalon Bro Gwyr, sef ardal o harddwch naturiol eithriadol cyntaf Prydain. Gwesty boutique, unigryw, o eiddo preifat a gynlluniwyd i’r safonau uchaf ac yn darparu bwyd a gwasanaeth arbennig iawn.

Fe ddatblygon ni frand newydd, gwefan ymatebol a phecynnu a oedd yn gweddu i ansawdd, ceinder a gwasanaeth heb ei ail sy’n cael ei gynnig gan y gwesty.

Er mwyn ategu’r cyfeiriad diwylliannol yn ein cynllun fe ddefnyddion ni liwiau i adlewyrchu etifeddiaedd ddiwydiannol de Cymru, lliwiau cyfoethog y mwynau glo a chopr – ac Abertawe yn un o’r cynhyrchwyr pwysicaf ohonynt yn y byd ar un adeg.

“Mae wedi bod yn siwrnai greadigol, wych, o’r enwi i’r gofynion digidol, a Kutchibok yn gofalu bob cam o’r ffordd fod y profiad brand yn un ystyriol. Cyflawnwyd y briff I safon uchel iawn , ac ‘roeddem wrth ein bodd gyda’r canlyniadau, wedi eu cynhyrchu mewn ffordd cain iawn¬† – er fod yr amserlen yn gyfyng. Mi fydda i’n eu defnyddio eto ar gyfer prosiectau newydd – mae’n braf cael cydweithio gyda nhw”

Robyn Waddington
Rheolwr Gyfarwyddwr