Ein hymagwedd

Stiwdio dylunio boutique annibynol ydym, wedi ein lleoli yng Nghaerdydd ac yn arbenigo mewn datblygu brandiau.

Sefydlwyd Kutchibok gydar uchelgais i greu dylunio cain a chrefftus syn gweithredun llwyddiannus ar draws pob maes, argraffu, digidol, ac amgylcheddol.

Mae cydweithio agos a chyson gydan cleientiaid yn ganolog in proses ac yn sicrhau ateb creadigol y gallwn fod yn falch ohono.

Llen briodol rydym yn medru dethol yn ofalus o rwydwaith o unigolion talentog, gan gynnwys ffotograffwyr, ysgrifenwyr copi a darlunwyr. Galluoga hyn i ni fedru gweithio ar brosiectau mawr a fyddai efallain gofyn am fwy nag un ddisgyblaeth greadigol.

Rydym  yn rheoli pob prosiect yn llawn o’r cysyniad cyntaf i’r cyflwyniad olaf, er mwyn sicrhau’r safon uchaf posib a boddhad y cleient.

Rydym wedi ennill sawl gwobr yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, er bod ein prif ffocws bob amser ar sicrhau canlyniad llwyddiannus i bob comisiwn rydym yn ei dderbyn.

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau creadigol, yn cynnwys:

– Brandio
– Dylunio Gwefan
– Hunaniaeth Weledol
– Dylunio Print
– Pecynnu
– Dylunio Digidol
– Cyfarwyddyd Celf
– Arwyddion
– Cynllunio Arddangosfeydd

 


Cydnabyddiaeth

Gwobrau

The Drum, RAR & MiNetwork
Mlady Obal European Award
Cream Awards
Brigl & Bergmeister Golden Label
Cardiff Design Festival
Bilingual Design Awards

Cyhoeddiadau

Design: Paper
Rockport

64 GB
Victionary

Letterhead + Logo Design 12
Rockport

Logology 2
Victionary

Branding Element Logos
Sendpoints

Los Logos
Die Gestalten Verlag, Berlin

Magic Branding
Designerbooks