Plaid Cymru

Maes

Cyfarwyddyd Celf/ Cynllun Dylunio
/ Ffotograffiaeth

Y nôd oedd codi proffil Plaid Cymru, cyn ac yn ystod etholaeth 2011 – yn creu’r effaith fwyaf ac atgyfnerthu ei rol newydd fel plaid flaengar.

Cynhyrchodd Kutchibok ddefnydd ymgyrch gyfathrebu integredig. ‘Roedd hyn yn cynnwys cynnal brand weledol y Blaid a chynllunio’r cyhoeddiadau pwysicaf fel cyn-faniffestoau, maniffestoau cenedlaethol, cefnlenni set, dogfennau polisi, deunydd hyrwyddo, poster 48 dalen, cefnlenni cynhadledd, faniau hysbysebu, taflenni a thempladau taflenni golygedig. Hefyd, cynhadledd gyn-etholiadol ac etholiadol, a lansiad y Maniffesto. Bu presenoldeb gref y blaid hefyd yn nigwyddiadau allweddol fel yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod yr Urdd, Sioe Frenhinol Cymru, ac yn gyffredinol ar draws gwlad trwy ddosbarthiad taflenni i hybu ei neges.

‘Roedd yr ymgyrch yn llwyddiant ysgubol, yn helpu Plaid Cymru i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Cafodd y deunydd marchnata dderbynfa dda gan yr aelodau ac aelodau or cyhoedd nad oeddent yn gysylliedig ‘r blaid. Fel canlyniad i ymgyrch gyfathrebu, integredig Plaid Cymru – chwyddodd yr aelodaeth o 24%.’