Mawrth 8, 2017

Cwmni Masnachu Myddfai yn Ennill Gwobr Ewropeaidd Fawreddog am Ragoriaeth

Mewn seremoni wobrwyo yn Saint Etienne, Ffrainc, derbyniodd cwmni masnachu Myddfai wobr fawreddog rheolaeth dylunio ar ol cystadlu’n llwyddiannus yn erbyn cwmniau eraill Eropeaidd.

Sefydlwyd brand Myddfai yn 2010, ac yn ei sgil,  lansiad nwyddau molchi yn 2012. Roedd y prif weithredwr Mike Hill yn awyddus i godi safon y dylunio pecynnu i lefel uwch, a gyda help Dylunio Cymru comisiynwyd tim dylunio o Gaerdydd – Kutchibok, i greu edrychiad newydd.

Design Wales were instrumental in starting the process of the product packaging redesign. After their initial help finding the Kutchibok design team it was up to us to manage the evolution of the packaging and the budget Mike explained. We were very excited to be nominated for the DME award and delighted that we won. The redesign has lifted the brand profile allowing us to compete at the highest level in our target market of boutique and 5* hotels.