Hydref 20, 2017

Wedi bod yn fisi

Rydym wedi bod yn fisi dros y misoedd diwethaf  gyda phrosiectau nodedig gan gynnwys lansiad Caffi newydd Chapter – Caffi Sio – un o ychydig iawn o leoedd bwyta annibynnol ymhlith yr holl fwytai a chaffis cadwyn ym Mae Caerdydd sy’n cynnig cynnyrch tymhorol lleol o’r ansawdd gorau, yn ogystal â blas o raglen artistig unigryw y ganolfan. (Cliciwch yma)

Fe wnaethom greu brand newydd hefyd a lansio ‘The Brass Beetle’ – Ychwanegiad diweddaraf Caerdydd i’r golygfa fwyd sy’n cynnig pizzas blasus a Coctels. (Cliciwch yma)

Y ddau brosiect i’w llwytho i fyny yn fuan!!


Mai 8, 2017

Ennill Gwobr Aur
Rydym wrth ein bodd i gyhoeddu bod ein gwaith dylunio ar gyfer cwmni ‘Romani Arts’ wedi ennill gwobr aur fel rhan o gystadleuaeth Gwobrau Creadigol Roses


Ebrill 13, 2017

Gwlad y Chwedlau

Gweler heddiw lansiad ein gwefan newydd ar gyfer Gwlad y Chwedlau prosiect  a ddadblygwyd gan Llenyddiaeth Cymru, yn cael ei ariannu gan Visit Wales,  sydd yn arddangos y gorau o lenyddiaeth, chwedlau a mytholeg Cymru, yn yr union  llefydd a’u creodd a’u hysbrydolodd nhw. Gwaith ffrwyth sawl mis o gydweithio gyda Llenyddiaeth Cymru a’r arlunydd talentog Pete Fowler – a adnabyddir orau am gloriau albwm eiconig y Super Furry Animals.

Mae Gwlad y Chwedlau yn eich tywys ar siwrnai  hudolus at galon ein hunaniaeth, y chwedlau a’r cymeriadau sydd wedi ein creu. Straeon am forladron, gwrthryfelwyr, smyglwyr a chariadon trist – yn ogystal a chysylltiadau Cymru a rhai o hoff lyfrau’r byd  – mae rhain i gyd yn dod at ei gilydd mewn un man, ar lein, am y tro cyntaf, diolch i  prosiect ar y cyd yn cael ei arwain gan Llenyddiaeth Cymru

Fel y prif bartner creadigol ,  ni oedd yn gyfrifol am y brand newydd, dyluniad ac adeiladwaith y wefan, yn arwain ymwelwyr ar daith chwedloniaeth ryngweithiol trwy Gymru. Nawr gall bawb sy’n caru llyfrau ac sy’n ymweld a Chymru drefnu taith wedi ei seilio ar eu hoff lyfrau a chwedlau. Roeddem wrth ein bodd cael cydweithio gyda Pete Fowler, sydd wedi creu cyfres o luniau atgofus ar gyfer pob thema a map sydd ar gael ar y wefan.


Ebrill 10, 2017

Gwobrau Dylunio The Drum
Mae ein gwaith ar gyfer ‘Family Lines-Family Trails’ wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Dylunio Y Drum!! Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni tei-du ar Fehefin 8fed 2017  yn stadiwm yr Emirates yn Llundain …….croesi bysedd.


Mawrth 27, 2017

Gwobr Creadigol Roses
Falch o gyhoeddi bod ein gwaith ar gyfer ‘Family Lines-Family Trails’ ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Greadigol Roses!!


Mawrth 14, 2017

Boombox Eryri
Braf gweld ein gwaith ar gyfer Migrations – darparwr dawns a pherfformiadau  cyfoes, rhyngwladol  yng Nghymru, yn cael ei arddangos ar wefan ryngwladol Form Fifty Five


Mawrth 10, 2017

Kutchibok yn lansio gwefan newydd
Helo a chroeso i’n gwefan newydd. Mewn amser ry’n ni’n gobeithio llenwi’r blog yma gyda’n prosiectau newydd, newyddion, a diwylliant stiwdio. Diolch am ddarllen.


Mawrth 9, 2017


Mawrth 8, 2017

Cwmni Masnachu Myddfai yn Ennill Gwobr Ewropeaidd Fawreddog am Ragoriaeth

Mewn seremoni wobrwyo yn Saint Etienne, Ffrainc, derbyniodd cwmni masnachu Myddfai wobr fawreddog rheolaeth dylunio ar ol cystadlu’n llwyddiannus yn erbyn cwmniau eraill Eropeaidd.

Sefydlwyd brand Myddfai yn 2010, ac yn ei sgil,  lansiad nwyddau molchi yn 2012. Roedd y prif weithredwr Mike Hill yn awyddus i godi safon y dylunio pecynnu i lefel uwch, a gyda help Dylunio Cymru comisiynwyd tim dylunio o Gaerdydd – Kutchibok, i greu edrychiad newydd.

Design Wales were instrumental in starting the process of the product packaging redesign. After their initial help finding the Kutchibok design team it was up to us to manage the evolution of the packaging and the budget Mike explained. We were very excited to be nominated for the DME award and delighted that we won. The redesign has lifted the brand profile allowing us to compete at the highest level in our target market of boutique and 5* hotels.