Gwlad y Chwedlau

Maes

Gwefan Ymatebol / Brandio

Mae Gwlad y Chwedlau yn eich tywys ar siwrnai  hudolus at galon ein hunaniaeth, y chwedlau ar cymeriadau sydd wedi ein creu. Straeon am forladron, gwrthryfelwyr, smyglwyr a chariadon trist yn ogystal chysylltiadau Cymru   rhai o hoff lyfraur byd   mae rhain i gyd yn dod at ei gilydd mewn un man, ar lein, am y tro cyntaf, diolch i  prosiect ar y cyd yn cael ei arwain gan Llenyddiaeth Cymru.

Fel y prif bartner creadigol,  ni oedd yn gyfrifol am y brand newydd, dyluniad ac adeiladwaith y wefan, yn arwain ymwelwyr ar daith chwedloniaeth ryngweithiol trwy Gymru. Nawr gall bawb syn caru llyfrau ac syn ymweld

  Chymru drefnu taith wedi ei seilio ar eu hoff lyfrau a chwedlau. Roeddem wrth ein bodd cael cydweithio gyda Pete Fowler, sydd wedi creu cyfres o luniau atgofus ar gyfer pob thema, a map sydd ar gael ar y wefan.

Mae’r map-straeon  newydd yma o Gymru yn dadorchuddio trysorau cudd: o gestyll llawn ysbrydion a straeon cariad trist; i anghenfilod dirgel a gwrthwynebwyr arwrol. Fe’i rhenir yn 10 thema cyffrous – Bydoedd Dyfrllyd, Brwydron, Iaith Fyw, Chwedloniaeth a Thraddodiad, Tirluniau ysbrydol a sanctaidd, y Brenin Arthur, Plentyndod, Ysbrydion, Esgidiau Trwm a Bara, a Gwrthryfelwyr – yn cynnig llefydd i’r ymwelwyr i fwyta, yfed, chwilota, ac aros; wedi eu dewis o fap neu thema. Gyrrir y deithlen fel ebost – yn llunio’u antur llenyddol eu hunain.

Cadwom draw oddiwrth ffotograffiaeth stoc dinod a gwefannau twristiaeth, a chanolbwyntio yn lle ar edrychiad a theimlad cyfriniol, yn adleisio’r amrywiaeth diwylliannol a gynnigir gan  Gymru. ‘Roedd angen gwefan gyfoes,  hawdd ei lywio, a fyddai’n galluogi defnyddwyr i ganfod yn  gyflym  mannau daearyddol, diddorol drwy thema neu ranbarth.

Cedwid mordwyo’r safle  yn ln a greddfol. Adeiladwyd hwn oll yn hyblyg ar gyfer gofynion gwahanol ddyfeisiadau, gan sicrhau fod y safle ar ei orau ac wedi ei brofi  ar draws ystod  o sgrinau o wahanol faint, cyn ei lansio. Trwy brofion defnyddwyr trylwyr ar draws porwyr a fersiynau dilynol, mae gennym safle a fydd yn perfformio’n dda o dan bwysau a straen y defnyddiwr cyfoes, hyblyg.

“We embarked on Land of Legends with a clear idea about branding and functionality, but were very aware that this might evolve as the project progressed. Kutchibok were fantastic at steering us within our wider remit, identifying best fit solutions and ideas whilst being innovative and different. What resulted was a true hybrid of input from six different people. Far from a compromise, they melded together and reinterpreted a breadth of viewpoints and angles, producing an outstandingly high quality product which excelled everyones expectations. They achieved this on budget and to schedule without fuss. Without hesitation, we would return to working with them again.”

Dr Bronwen Price,
Pennaeth Datblygu, Llenyddiaeth Cymru