Llinellau Teulu Olrhain Teulu

Maes

Cyfarwyddyd Celf / Brandio /
Dylunio Arddangosfa / Cynllun Dylunio

Mae stori cymunedaur sipsi, y Roma a theithwyr yng Nghymru yn un ddiddorol, wedi ei gwreiddio mewn gwledydd tramor, yn ystod oesau a fu .

Comisiynwyd ni i gynhyrchu arddangosfa a llyfr yn canolbwyntio ar gymunedau sipsiwn a theithwyr yng Nghymru eu straeon a ffotograffiau wedi eu recordio a’u tynnu gan y teithwyr eu hunain a gan y ffotograffwr proffesiynol Felix Page. Ar gyfer yr arddangosfa fe ddyfeision sustem pod wedi ei rannu’n bedair adran ar ffurf croes, gan alluogi’r gwylwyr i ddarganfod a thrafod pob un yn unigol.

Ymhob adran gwelid cyfuniad o ddelweddau, lluniau fideo, adrodd straeon, ffeiliau sain a’r cyfle i adael sylwadau a llinell amser.

Defnyddiwyd paled lliw cryf, hyderus, yn destament i fywiogrwydd parhaol y cymunedau sy’n  cyfrannu at frithwaith cymhleth, ethnig a diwylliannol y Gymru fodern, ac fel gwrogaeth i’r wagenni Sipsi lliwgar neu Vardos.