Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Maes

Brandio / Teipograffeg / Arwyddion

Dathlodd  Prifysgol Fetropolaidd Caerdydd ei phenblwydd yn gant a hanner  yn 2015. Gofynwyd i ni fireinio a diweddaru ‘r logo cyfredol yn  dilyn ail-enwi’r brifysgol  – UWIC gynt. Roedd ein hailddatblygiad o’r logo’n driphlyg.

Y cam cyntaf oedd i ailwampio’r teipograffeg’r cyfredol, oedd yn golygu ymchwil, addasu pwysau’r  ffontiau, symleiddio ac ailsiapio’r teip.

Ar gyfer yr ail gam ‘roedd yn rhaid ail-ddylunio’r darian hanesyddol. Roedd angen symleiddio’r logo trwy symleiddio’r elfennau addurniadol, defnyddio  lliwiau fflat yn lle tan-gysgodion a phatrwm syml yn lle manylion cysgod lle bo angen.

Y trydydd cam oedd cydlynu’r darian a’r teipograffeg er mwyn creu dyluniad brand cyngan – ail gysylltu gyda’r darian ac efelychu hirhoedledd a hanes y brifysgol.