Boombox Eryri DVD

Maes

Pecynnu / Gosodiad Golygyddol

Migrations darparwr dawns gyfoes, ryngwladol a pherfformiadau yng Nghymru; gweithdai o safon uchel a digwyddiadau eraill. Wrth weithio gydar artist Ely Kim or UD, fe ffilmiodd Migrations 100 o bobl yn dawnsio iw hoff miwsig yn eu hoff man, Conwy wledig. Maer ffilmiau byr a gynhyrchwyd yn ddathliad o ddawns, Cymru ai chymunedau.

Ffilmiwyd y ganfed olygfa terfynol mewn disgo arbennig lle bu Ely Kim yn dawnsio gyda chyfranogion y prosiect. Ochr yn ochr hyn cynhyrchwyd ffilm fer ddogfennol.

Comisiynwyd ni i gynhyrchu cysyniad pecynnu o naws arbennig. Mae clawr y ffolder yn cynnwys enwaur holl gyfranogion, y teitl wedi ei orchuddio ffoil gwyn. Parheir gydar thema hon yn y llyfr amgaeedig lle gwelir ffotograffiau or 100 dawnsiwr a gyfranogodd. Cynhwysir y ddau ffilm o fewn pecyn y DVD au dosbarthu ir cyrfanogwyr ac eraill er mwyn creu etifeddiaeth i brosiect Boombox Eryri ac i ddenu rhanddeiliaid y dyfodol.

“Mae bob amser yn brofiad braf cydweithio gyda Kutchibok. Maent yn broffesiynol ac yn graff, yn gyfeillgar a chymwynasgar – bob amser yn barod  i gynorthwyo pan fo angen. ‘Roeddem yn hoff iawn o’r pecyn a gynhyrchwyd ar gyfer prosiect Boombox.”

Karine Décorne,
Cyfarwyddwr Artistig, Migrations