Arboreal

Maes

Cyfarwyddyd Celf/ Brandio / Pecynnu

Caf/bar cegin, boutique yw Arboreal yn cynnig bwyd gonest, ffres a thymhorol. Yn nythu yn nhre marchnad ffasiynol y Bontfaen, yng nghalon bro Morgannwg, mae wedi sefydlu ei hun yn gadarn fel profiad bwyta na ddylid ei golli.

Mae hunaniaeth Arboreal yn gymysgedd cyferbyniol o elfenau unigryw cyfoes a gwledig gan dynnu ar ysbrydoliaeth o elfennau gwyrddlas a choediog ei enw. Datblygwyd ffont unigryw, deiliog, yn ogystal phatrymau ailadrodd deiliog ar gyfer ystod o elfennau brandio.