Academi

Maes

Cynllun Dylunio

Yn annhebyg i’r rhelyw o adroddiadau blynyddol sydd wedi eu seilio’n drwm ar decst, ein bwriad ni oedd adnewyddu’r fformat trwy ddefnyddio delweddau fel y prif ffocws. I wneud hyn fe ddefnyddion ni dudalennau  tip in i ychwanegu diddordeb,  a lliniaru undonedd y tecst.